top
logo

Kontakt


Strona Główna Ubezpieczenia Niespłacane zadłużenie Polaków szybko rośnie
Niespłacane zadłużenie Polaków szybko rośnie
Piątek, 04 Grudzień 2009 16:41
procentJak wynika z 10. raportu InfoDług, opublikowanego przez InfoMonitor Biuro Informacji Gospodarczej S.A. ogólna kwota przeterminowanych zobowiązań wynosi 14,31 miliarda złotych. Tylko w ciągu ostatniego kwartału kwota ta wzrosła niemal o 19%. Z danych wynika, że 1,62 miliona osób ma w Polsce problemy ze spłatą swoich zobowiązań finansowych.

Liczba osób, które mają problem z terminowym regulowaniem należności wzrosła w ciągu ostatnich trzech miesięcy o ponad 155 412 tysięcy, czyli o 10,5%. Z kolei wzrost ogólnej kwoty niespłacanego zadłużenia zanotowany w przeciągu ostatnich trzech miesięcy jest najwyższy od czasu rozpoczęcia publikacji raportu i wyniósł 2,25 miliarda złotych (19%). W ciągu ostatniego roku niespłacane zadłużenie wzrosło o 76%, podczas gdy rok wcześniej wzrost ten wyniósł 45%.

„InfoMonitor od dwóch i pół roku prowadzi stały monitoring zadłużenia Polaków. Efektem naszych działań jest już 10 edycja raportu InfoDług, mówiącego o skali zaległych zobowiązań w naszym kraju.” - mówi Mariusz Hildebrand, Prezes Zarządu InfoMonitor. „W najnowszej edycji raportu wyniki zostały poszerzone o dane z ostatniego dużego banku aktywnego na rynku consumer finance. Oznacza to, że obecnie raport przygotowywany przez InfoMonitor jeszcze pełniej oddaje skalę zaległych płatności w naszym kraju.” – dodaje Hildebrand.

Problemy z terminowym regulowaniem płatności znacznie częściej mają mężczyźni niż kobiety. Nie zmienia się również struktura regionalna zaległego zadłużenia. Najwięcej niespłacanych długów mają mieszkańcy województw śląskiego i mazowieckiego. Średnia kwota zaległego zadłużenia w sierpniu 2009 r. wyniosła 8 809 złotych, co oznacza, że w ostatnim kwartale wzrosła o 606 złotych, czyli 7,38%.
Raport InfoDług

„Kredyty udzielane w okresie hossy w 2008 roku spłacają się gorzej niż kredyty udzielane rok wcześniej. Obecnie notujemy opóźnienia w spłacie na 9% tych rachunków. Jest to skutek rozluźnienia przez banki kryteriów udzielania kredytów w 2008 roku oraz pogorszenia się koniunktury w gospodarce.” – mówi Andrzej Topiński, Główny Ekonomista Biura Informacji Kredytowej. „Wydaje się jednak, że skala pogorszenia jakości jest mniejsza niż miało to miejsce w poprzednim spowolnieniu gospodarki na początku dekady.” – dodaje Topiński

Najwięcej osób czasowo niewywiązujących się z zobowiązań ma zadłużenie mieszczące się w przedziale 2001-5000 złotych. Niemal połowa (1 248 314 czyli 48%) osób czasowo niewywiązujących się z zobowiązań to „drobni dłużnicy”, którzy posiadają zadłużenie, które nie przekracza 2000 złotych. Jak pokazują dane więcej mężczyzn niż kobiet ma problem z terminowym regulowaniem zobowiązań. Dysproporcja ta jest szczególnie widoczna przy największych kwotach zadłużenia. Odsetek mężczyzn-dłużników wynosi 66% przy kwotach powyżej 10 tysięcy złotych. Dla porównania przy zadłużeniu nieprzekraczającym 500 złotych jest to 52%.

Klient podwyższonego ryzyka to osoba, która zalega z płatnościami powyżej 60 dni. Na całościową kwotę zaległych płatności składają  się zobowiązania wynikające z niespłacanych kredytów bankowych, pożyczek, opłat leasingowych, a także opłat za media, usługi telekomunikacyjne, czynsz za mieszkanie czy należności alimentacyjne.

Warto wiedzieć,  że każdy ma możliwość sprawdzenia czy znalazł się w Centralnej Ewidencji Dłużników InfoMonitora oraz w Biurze Informacji Kredytowej, a także kto i jaką informację umieścił na jego temat. Jeśli okaże się, że dane są błędne lub nieprawdziwe, należy zgłosić się do firmy, która taką informację przekazała z żądaniem weryfikacji danych. Każdy podmiot zgłaszający dłużników do InfoMonitora ma obowiązek uaktualnienia informacji na jego temat pod groźbą kary. InfoMonitor ani BIK nie mogą bez zlecenia od podmiotu zgłaszającego dane samodzielnie lub na wniosek dłużnika dokonywać tego rodzaju korekty.

Źródło: Podatki
 

bottom
top

bottom

Wszystkie prawa zastrzeżone - serwisfinansowy.net