top
logo

Kontakt


Strona Główna Lokaty Nowa lokata inwestycyjna w Banku BGŻ
Nowa lokata inwestycyjna w Banku BGŻ
Wtorek, 01 Czerwiec 2010 10:51

lokataDo 28 czerwca  2010 r. Bank BGŻ prowadzi subskrypcję dwuletniej Lokaty Inwestycyjnej WIGor IV opartej o indeks WIG20.

Zysk z lokaty uzależniony jest od zmian indeksu WIG20 w czasie trwania inwestycji. Jeśli w trakcie okresu  obserwacji indeks osiągnie wartość równą lub wyższą 160 proc. wartości początkowej, oprocentowanie lokaty wyniesie 15 proc. w skali dwóch lat. W przeciwnym wypadku oprocentowanie będzie równe 70% wzrostu wartości indeksu WIG20.

– W skład indeksu WIG20 wchodzi 20 największych, pod względem kapitalizacji, spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Z tego względu zachowanie indeksu odzwierciedla bieżącą sytuację na krajowym rynku kapitałowym. Można się spodziewać, że zachowania tego indeksu pozwolą na osiągnięcie wysokich zysków z lokaty – powiedziała Agnieszka Sobocińska z departamentu produktów i usług bankowości detalicznej w Banku BGŻ. Dodała, iż lokata Banku BGŻ daje pełne bezpieczeństwo zainwestowanego kapitału, nawet w przypadku niekorzystnych zmian indeksu.

Oferta jest dostępna we wszystkich placówkach Banku BGŻ. Minimalna kwota wymagana do otwarcia lokaty wynosi 3.000 zł.

 

bottom
top

bottom

Wszystkie prawa zastrzeżone - serwisfinansowy.net