top
logo

Kontakt


Strona Główna Fundusze W maju do funduszy trafiło +0,55 mld złotych
W maju do funduszy trafiło +0,55 mld złotych
Czwartek, 17 Czerwiec 2010 09:13

funduszeMajowe saldo wpłat i wypłat do funduszy inwestycyjnych, z uwzględnieniem środków zaangażowanych w konwersję jednostek uczestnictwa, wyniosło +0,55 mld zł i było trzykrotnie mniejsze od zaobserwowanego w kwietniu.

Spadek zainteresowania funduszami mógł mieć związek ze złą koniunkturą na giełdzie, ale i tak maj okazał się trzynastym z rzędu miesiącem z dodatnim bilansem sprzedaży. Od stycznia bieżącego roku fundusze inwestycyjne pozyskały +5,88 mld zł nowego kapitału, natomiast w ciągu ostatnich 13 miesięcy sprzedaż netto wyniosła +10,66 mld zł. Ze względu na wysoki poziom niepewności wywołanej podwyższonym poziomem zmienności na rynku akcji i obligacji, wyraźnemu wzrostowi uległa aktywność klientów funduszy. Według rzeczywistych danych zebranych dla 363 funduszy inwestycyjnych wysokość sprzedaży wyniosła +7,5 mld zł wobec umorzeń na poziomie -6,9 mld zł.

Pomimo znaczącego spadku salda sprzedaży, maj nie spowodował istotnych zmian w strukturze obserwowanego napływu. Dominującą rolę odgrywają fundusze pieniężne i gotówkowe, a w dalszej kolejności produkty o charakterze dłużnym. Do tych dwóch segmentów produktów w ostatnim miesiącu napłynęło prawie 80% z puli nowych środków, które trafiły na rynek funduszy. W przypadku produktów pieniężnych i gotówkowych bilans wpłat i wypłat wyniósł +328 mln złotych. W funduszach obligacji sprzedaż netto wyniosła natomiast +110 mln złotych. W porównaniu do kwietna zaobserwowaliśmy spadek aktywności po stronie klientów w ramach obu wspomnianych grup produktowych.

Z inną sytuacją mieliśmy do czynienia w przypadku funduszu akcyjnych. Co prawda bilans wpłat i wypłat uległ sporemu spadkowi do +37 mln złotych, jednak dodatni rezultat w obliczu sytuacji na rynku jest sukcesem. Na szczególną uwagę zasługuje duży wzrost aktywności klientów. Suma nabyć w tym segmencie produktów wyniosła +2,70 mld złotych wobec umorzeń na poziomie -2,66 mld złotych.

Biorąc pod uwagę wcześniejszą tendencję dosyć zaskakujący może wydawać się dodatni bilans sprzedaży w segmencie funduszy mieszanych. Wspomniana grupa produktów pozyskała w maju +63 mln złotych, co jest najlepszym wynikiem od listopada 2009 roku. Uzasadnieniem jest jednak struktura tego napływu, który w większości został skierowany do funduszy aktywnej alokacji.

W obliczu niepewnej w maju sytuacji na rynku kapitałowym, niezwykły jest fakt, że żaden z 6 głównych segmentów funduszy nie wykazał negatywnego bilansu sprzedaży. Co prawda napływ do funduszy surowcowych i pozostałych były symboliczny, ale miniony miesiąc to pierwszy od dawna przypadek, kiedy wszystkie segmenty funduszu zdołały pozyskać nowy kapitał.

 

bottom
top

bottom

Wszystkie prawa zastrzeżone - serwisfinansowy.net