top
logo

Kontakt


Strona Główna Podatki Zapytaj fiskusa przez internet
Zapytaj fiskusa przez internet
Piątek, 18 Czerwiec 2010 09:31

procentW wielu sprawach podatnik inaczej rozumie przepisy prawa niż później weryfikuje to urząd skarbowy. Dlatego aby uniknąć w przyszłości nieporozumień, którego skutki mogą być dotkliwe dla podatnika, może on wystąpić o indywidualną interpretację przepisów prawa.

Dotychczas podatnik mógł składać wniosek o interpretacje tylko na papierze. Od 17 czerwca br. do art. 14h Ordynacji podatkowej katalogu przepisów stosowanych do interpretacji indywidualnych dodany został art. 168 Ordynacji podatkowej. Oznacza to, że wniosek o interpretacje można składać również za pomocą środków komunikacji elektronicznej, przez elektroniczną skrzynkę podawczą organu podatkowego.

Opisana zmiana w Ordynacji podatkowej ma na celu uwzględnienie nowego przepisu zawartego w ustawie o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz.U. Nr 64, poz. 565). Przede wszystkim ma się ona przyczynić do polepszenia kontaktów podatników z urzędem skarbowym i szybszego oraz łatwiejszego załatwienia spraw w urzędzie.

Użytkownik, który będzie chciał złożyć wniosek o interpretacje drogą elektroniczną będzie weryfikowany za pomocą kwalifikowanego certyfikatu lub profilu zaufany ePUAP. Profil zaufania to darmowe narzędzie, które da możliwość wnoszenia podań, odwołań i skarg oraz korzystanie z usług udostępnianych przez administrację publiczną na drodze elektronicznej bez konieczności posiadania kwalifikowanego certyfikatu - wystarczy login i hasło systemu ePUAP.

Jak podaje Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, do podmiotów, które będą zobowiązane kontaktować się z obywatelami także za pomocą drogi elektronicznej należą: jednostki badawczo-rozwojowe, uczelnie publiczne, Polska Akademia Nauk, Rzecznika Praw Obywatelskich, Trybunał Konstytucyjny, Sąd Najwyższy, sądy administracyjne, Najwyższa Izba Kontroli, Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji, Krajowe Biuro Wyborcze oraz Instytut Pamięci Narodowej.

 

bottom
top

bottom

Wszystkie prawa zastrzeżone - serwisfinansowy.net