top
logo

Kontakt


Strona Główna Ubezpieczenia Na co zwrócić uwagę wybierając OFE
Na co zwrócić uwagę wybierając OFE
Piątek, 18 Czerwiec 2010 09:32

ubezpieczeniaLosowanie przeprowadza ZUS dwukrotnie w ciągu roku - na koniec stycznia i na koniec lipca - wśród osób, które podlegały ubezpieczeniu społecznemu, a nie przystąpiły do żadnego z funduszy, chociaż były do tego zobowiązane. Losowanie poprzedzone jest zawiadomieniem o konieczności wyboru OFE wysyłanym przez ZUS. 10 lipca jest to ostateczny terminem na samodzielny wybór OFE.

W losowaniu biorą udział tylko te fundusze, które uzyskały stopy zwrotu wyższe niż średnia ważona stopa zwrotu wszystkich funduszy w dwóch ostatnich okresach rozliczeniowych, z zastrzeżeniem, że aktywa netto danego funduszu nie przekraczają 10% aktywów całego rynku OFE.

Urząd Komisji Nadzoru Finansowego (UKNF) przypomina, że:

* OFE warto wybrać samodzielnie, a decyzja o wyborze OFE powinna być przemyślana i poprzedzona analizą porównawczą.
* Wybierając OFE należy wziąć pod uwagę wyniki inwestycyjne funduszu i ich stabilność, zwłaszcza w długim terminie, oraz poziom podejmowanego ryzyka inwestycyjnego. Pomocniczo można traktować m.in. wiarygodność instytucji zarządzającej funduszem, wysokość opłat i jakość obsługi klienta.
* Kluczowe znaczenie dla klienta mają wyniki inwestycyjne osiągane przez fundusz. Można je wyliczyć na podstawie publikowanych przez OFE wartości jednostek rozrachunkowych w danym okresie. UKNF dwa razy w roku, na początku kwietnia i października, publikuje zestawienie trzyletnich stóp zwrotu funduszy. Trzeba jednak pamiętać, iż są to wyłącznie dane historyczne i nie ma gwarancji powtórzenia się ich w przyszłości.
* Rodzaj i maksymalną wysokość opłat regulują przepisy ustawowe, a wysokość opłat w poszczególnych OFE określają ich statuty.
* Kryterium, na które można zwrócić uwagę jest także poziom obsługi klienta, a przede wszystkim jakość obsługi telefonicznej i internetowej. Warto sprawdzić czy fundusz zapewnia łatwy i szybki dostęp do najważniejszych informacji, takich jak stan rachunku, czy wartość jednostki rozrachunkowej. Będzie to w przyszłości pomocne w kontaktach z funduszem.
* Akwizytorzy poszczególnych OFE nie mogą oferować żadnych korzyści materialnych w zamian za przystąpienie lub pozostanie w funduszu. Akwizytor może reprezentować tylko jeden określony OFE. Za działania akwizytora odpowiada powszechne towarzystwo emerytalne (PTE), zarządzające funduszem. Trzeba mieć również świadomość, że za pozyskanie klienta akwizytor otrzymuje od PTE prowizję.

 

bottom
top

bottom

Wszystkie prawa zastrzeżone - serwisfinansowy.net