top
logo

Kontakt


Strona Główna Podatki Wkład mieszkaniowy a zwolnienie z PIT
Wkład mieszkaniowy a zwolnienie z PIT
Poniedziałek, 21 Czerwiec 2010 09:48

procentSpółdzielnia Mieszkaniowa w 2009 roku zwróciła podatniczce wkład mieszkaniowy w kwocie wpłaconej i wystawiła PIT-14. Zwrócony wkład mieszkaniowy został wpłacony do ww. Spółdzielni w 1988 r. Wkład nie był wynikiem oszczędzania w kasie mieszkaniowej i nie był odliczony od podatku, gdyż w latach 1999 takich odliczeń nie było.

Zwrot wkładu nastąpił w wyniku przekazania do Spółdzielni zajmowanego przez podatniczkę mieszkania lokatorskiego. Z chwilą zwrotu wkładu podatniczce nie był przydzielony żaden lokal oraz nie przysługiwało jej spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu. Powstała wątpliwość czy kwota zwróconego wkładu w 2009 r. podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych?

W przedmiotowej kwestii Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie wydał interpretację indywidualną z 24 maja 2010 r. (nr IPPB4/415-176/10-7/SP).

Warszawski organ stwierdził, że wypłata przez Spółdzielnię wkładu w kwocie w jakiej podatniczka wpłaciła ten wkład, w przypadku wygaśnięcia spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego nie stanowi wycofania wkładu mieszkaniowego. W opisanej sprawie mamy bowiem do czynienia ze zwrotem wkładu mieszkaniowego. Wobec czego zwrot wkładów wniesionych do spółdzielni stanowi przychód z innych źródeł, o którym mowa w art. 20 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2010 r. nr 51, poz. 307 z późn. zm.).

Dyrektor warszawskiej izby wyjaśnił, iż wskazany przez ustawodawcę, w art. 20 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, katalog przychodów zaliczanych do innych źródeł nie stanowi katalogu zamkniętego, zawiera on jedynie przykładowe wskazanie przychodów zaliczanych do innych źródeł. W związku z tym, w myśl art. 21 ust. 1 pkt 50 ww. ustawy, wolne od podatku dochodowego są przychody otrzymane w związku ze zwrotem udziałów lub wkładów w spółdzielni albo wkładów w spółce osobowej, do wysokości wniesionych udziałów lub wkładów do spółdzielni albo wkładów do spółki osobowej. Tym samym uzyskany przez podatniczkę przychód w związku ze zwrotem wkładu mieszkaniowego, do wysokości uprzednio wniesionego wkładu, korzysta ze zwolnienia z opodatkowania.

Reasumując, należy stwierdzić, iż wniesiony wkład do spółdzielni mieszkaniowej, który został później zwrócony, jest zwolniony z opodatkowania PIT.

 

bottom
top

bottom

Wszystkie prawa zastrzeżone - serwisfinansowy.net