top
logo

Kontakt


Strona Główna Ubezpieczenia Ubezpieczyciele zgodzili się płacić więcej do UFG
Ubezpieczyciele zgodzili się płacić więcej do UFG
Piątek, 25 Czerwiec 2010 12:30

ubezpieczeniaFirmy ubezpieczeniowe oferujące polisy komunikacyjne OC zgodziły się wczoraj – choć po gorącej dyskusji - na podwyżkę składki na Ubezpieczeniowy Funduszu Gwarancyjny. Ostateczna decyzja w tej sprawie należy do Ministra Finansów.

W odpowiednim rozporządzeniu ustala on odsetek składki płaconej przez towarzystwa na UFG*. Podstawowym zadaniem Funduszu jest ochrona ofiar wypadków drogowych i wypłata im odszkodowań w sytuacji gdy sprawca wypadku nie ma polisy OC lub zbiegł z miejsca zdarzenia i pozostaje nieznany.  Na dzisiejszym Zwyczajnym Zgromadzeniu Członkowie  Funduszu podjęli  decyzję o rekomendacji do Ministra Finansów, podwyższenia składki na UFG z obecnych 0,7 do 1 proc. ogólnej puli składek zbieranych przez towarzystwa ze sprzedaży OC  komunikacyjnego oraz OC rolników .

Zwyczajne Zgromadzenie Członków UFG zatwierdziło sprawozdanie finansowe Zarządu z działalności Funduszu  za 2009 rok. Udzieliło również absolutorium Zarządowi i Radzie Nadzorczej. Uchwały w tych sprawach podejmowane były jednogłośnie. Emocje i duże zróżnicowanie głosów wzbudził natomiast wniosek Zarządu i Rady o podwyżkę składki. Pojawiły się nawet głosy podjęcia działań zmierzających do likwidacji specjalnego funduszu pomocowego. Obecnie  0,2 proc. składki płaconej przez ubezpieczycieli na UFG zasila ten właśnie fundusz, z którego mogą być udzielane pożyczki na przejęcie portfela zagrożonych zakładów ubezpieczeń. Na koniec 2009 roku na koncie funduszu pomocowego znajdowało się 81,9 mln zł, na koniec tego roku plan zakłada zgromadzenie 101 mln zł.

Od trzech lat składka na UFG nie była podwyższana. Nieuchronność podwyżki wynika przede wszystkim z tendencji notowanej od kilku lat przez rynek ubezpieczeniowy w Polsce. Chodzi o dużą rozbieżność w dynamikach: składki przypisanej z ubezpieczeń komunikacyjnych oraz odszkodowań wypłacanych z tych polis. W 2009 roku towarzystwa sprzedające  ubezpieczenia komunikacyjne OC odnotowały wzrost zbieranych składek o 2,2 proc., przy  wzroście wypłacanych odszkodowań i świadczeń o 18,2 proc. **  W tym samym roku wartość wypłaconych przez UFG odszkodowań i świadczeń( bez kosztów wypłat z tytułu upadłości ) skoczyła o 19,1 proc., do 52,1 mln złotych, zaś przychody ze składek od towarzystw wzrosły tylko o niespełna 1,5 proc. do 35,7 mln złotych.

Taki stan ma przełożenie na wyniki finansowe Funduszu. W I kwartale 2010 roku wypłaty świadczeń do których UFG jest ustawowo zobowiązany (łącznie z kosztami windykacji), w relacji do wpłat towarzystw (składka na działalność statutową) - wyniosła 180 procent. W dużym uproszczeniu można powiedzieć, że do każdych 100 złotych wypłacanych świadczeń, Fundusz dopłacił  80 złotych z przychodów poza składkowych. ***

Ponadto podczas dzisiejszego  Zgromadzenia Członków przeprowadzone zostały wybory do Rady Nadzorczej Funduszu w związku z upływem kadencji dwóch jej członków: Zofii Dzik i Wiesława Zaborowskiego. W wyniku tajnego głosowania do rady wybrany został Paweł Zylm oraz  ponownie Wiesław Zaborowski.

W czwartkowym Zgromadzeniu wzięli udział przedstawiciele 26 firm ubezpieczeniowych oferujących polisy komunikacyjne OC, z prawem do oddania 27 głosów. Członkami UFG jest 31 towarzystw.

 

bottom
top

bottom

Wszystkie prawa zastrzeżone - serwisfinansowy.net