top
logo

Kontakt


Strona Główna Lokaty Lokata Codzienny Zysk w Banku Millennium
Lokata Codzienny Zysk w Banku Millennium
Wtorek, 29 Czerwiec 2010 14:15

lokataBank Millennium wprowadził do oferty nowy produkt depozytowy z dzienną kapitalizacją odsetek - Lokatę Codzienny Zysk - o oprocentowaniu odpowiadającym 5% w skali roku na tradycyjnej lokacie z podatkiem od zysków kapitałowych.

Najważniejsze cechy Lokaty Codzienny Zysk:

* Oprocentowanie 4,05% w skali roku, co odpowiada 5% na tradycyjnej lokacie z podatkiem

* Lokata może zostać otwarta na kilka dogodnych okresów: 3, 4, 5, 6 i 12 miesięcy

* W zależności od decyzji klienta, odsetki są kapitalizowane dziennie na rachunku lokaty lub dziennie przelewane na rachunek bieżący

* Klient może zmienić dyspozycję dotyczącą kapitalizowania odsetek w trakcie trwania lokaty

* Kwota minimalna lokaty: 1000 zł, kwota maksymalna: 20 000 zł

* Jeden klient może otworzyć maksymalnie jedną lokatę o danym okresie zapadalności, czyli łącznie 5 lokat o różnych okresach.


W przypadku zerwania lokaty przed terminem, klient otrzyma pełną kwotę odsetek skapitalizowanych i/lub wypłaconych na rachunek bieżący do dnia poprzedzającego zerwanie lokaty. Pobierana jest natomiast opłata manipulacyjna z rachunku bieżącego, wyliczana według wzoru: wpłacona kwota lokaty x 0,011% x liczba dni, przez którą klient deponował środki na lokacie.

 

bottom
top

bottom

Wszystkie prawa zastrzeżone - serwisfinansowy.net