top
logo

Kontakt


Strona Główna Podatki Charytatywny SMS zwolniony z VAT
Charytatywny SMS zwolniony z VAT
Wtorek, 29 Czerwiec 2010 14:21

SMS-y przesyłane na cele charytatywne na rzecz organizacji pożytku publicznego od 4 sierpnia 2010 r. będą zwolnione z VAT. Dzięki temu wartość środków przekazywana za pomocą SMS-ów na cele dobroczynne będzie trafiać do organizacji pożytku publicznego.

Do tej pory SMS wysłany w związku z akcjami charytatywnymi był obciążany 22-proc. stawką VAT, a więc ponad 1/5 darowizny przekazywanej w ten sposób trafiała do skarbu państwa.

Zmiany te zostały wprowadzone rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 2 czerwca 2010 r., w którym również zostały określone warunki umożliwiające skorzystanie z omawianego zwolnienia VAT, w tym:

* posiadanie przez organizację charytatywną pozwolenia na przeprowadzenie zbiórki publicznej, uzyskanego zgodnie z przepisami o zbiórkach publicznych; dostawca usługi (operator telefonii komórkowej) powinien dysponować kopią takiego zaświadczenia.
* zawarcie przez organizację pożytku publicznego pisemnej umowy z operatorem telekomunikacyjnym dotyczącej przekazania tej organizacji należnej kwoty;
* podanie w umowie numeru bądź też numerów wykorzystywanych do świadczenia usługi oraz ceny jednostkowej usługi ze wskazaniem kwoty zatrzymywanej przez dostawcę usługi; 
* przekazanie przez dostawcę usługi całej kwoty uzyskanej z SMS-ów na rzecz organizacji pożytku publicznego w ciągu 45 dni licząc od końca miesiąca, w którym dostawca usługi otrzymał tę kwotę.

Na uwagę zasługuje również fakt, iż ulga będzie dotyczyła jedynie SMS-ów wysyłanych z telefonów w abonamencie, natomiast nie obejmie SMS-ów wysyłanych z karty pre-paid.

 

bottom
top

bottom

Wszystkie prawa zastrzeżone - serwisfinansowy.net