top
logo

Kontakt


Strona Główna Podatki Ograniczenia w odliczaniu VAT od aut
Ograniczenia w odliczaniu VAT od aut
Środa, 30 Czerwiec 2010 14:27

procentNiedługo podatnicy nie będą mogli dokonywać pełnego odliczenia VAT od samochodów z tzw. kratką. Ograniczenia te będą wprowadzone na podstawie upoważnienia wynikającego z opublikowanego przez Komisję Europejską projektu decyzji nr 2010/0161 (NLE).

Po wydaniu przez ETS korzystnego dla podatników wyroku w sprawie Magoora, w którym stwierdzono że polskie przepisy ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o VAT wprowadzające nowe ograniczenia w prawie do odliczenia VAT od nabycia samochodów i paliwa są niezgodne z prawem wspólnotowym, Polska złożyła wniosek do Komisji Europejskiej o uzyskanie derogacji na czasowe ograniczenie prawa w odliczaniu podatku VAT zarówno od samochodów z kratką, jak i paliwa.

Zgodnie z projektem decyzji wydanym na wniosek Polski w przypadku zakupu, nabycia, przewozu, wynajmu lub leasingu pojazdów o dopuszczalnej ładowności powyżej 500 kg i dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 tony podatnik będzie miał prawo do odliczenia do 60 procent kwoty podatku VAT, przy czym nie więcej niż 6 000 zł.

Ograniczeniem tym nie będą natomiast objęte pojazdy przeznaczone wyłącznie do wykorzystywania w ramach działalności gospodarczej. Są to:

* pojazdy zakupione w celu odsprzedaży lub wynajmu,
* pojazdy specjalnego przeznaczenia wykorzystywane do określonych funkcji (np. pojazdy pomocy drogowej, ładowarki kołowe i pojazdy pogrzebowe),
* pojazdy przeznaczone do przewozu towarów oraz
* pojazdy przeznaczone do przewozu co najmniej 10 osób.

Pojazdy te zachowają pełne prawo do odliczenia podatku naliczonego.
Aby takie ograniczenie w odliczaniu VAT zostało wprowadzone w życie, niezbędna jest odpowiednia nowelizacja ustawy o VAT. Zgodnie z odpowiedzią Ministerstwa Finansów z dnia 22 grudnia 2009 r. na interpelację nr 13246 w sprawie realizacji wyroku ETS dotyczącego Magoora po otrzymaniu odpowiedzi Komisji Europejskiej w tym zakresie zostaną podjęte prace legislacyjne w przedmiotowej sprawie. Wszystko wskazuje na to, że najwcześniej wejdą one w życie od 2011 roku.

Nowe przepisy będą obowiązywać czasowo, a mianowicie do końca 2013 r.

 

bottom
top

bottom

Wszystkie prawa zastrzeżone - serwisfinansowy.net