top
logo

Kontakt


Strona Główna Podatki Usługi zakładania ogrodów. Zmiana stawki VAT
Usługi zakładania ogrodów. Zmiana stawki VAT
Środa, 30 Czerwiec 2010 14:40

procentDyskusja nad zmianami w systemie emerytalnym wzbudza niepokój. Nie dość, że emerytury co do zasady czekają nas niskie, to jeszcze dowiadujemy się, że państwo chciałoby obniżyć z 7,3% do 3,0% składki kierowane do II filaru, podnosząc poziom składek kierowanych do ZUS.31 grudnia 2010 r. kończy się kolejny już etap dostosowywania polskich przepisów ustawy o podatku VAT do przepisów unijnych. Polskich przedsiębiorców obejmą negatywne zmiany w zakresie stawki podatku VAT.

Zgodnie z PKWiU 1997, obowiązującą do 31 grudnia 2010 r. dla celów ustalenia stawki VAT, usługa zakładania ogrodów i zagospodarowania terenów zielonych klasyfikowana jest w ramach grupowania 01.41.12. Regułą jest, że przedsiębiorcy w ramach podpisywanej umowy dokonują usługi kompleksowej, obejmującej sobą wiele czynności - od usługi projektowania terenów zielonych, przez nasadzanie kwiatów, drzew i krzewów, ustawianie mebli ogrodowych, altan i gotowych kwietników aż po czynności impregnacji, odrobaczania, przycinania krzewów, koszenia trawy oraz rewitalizacji terenu. Zmiana od 1 stycznia 2010 r. obejmie usługę kompleksową, powodując, że od tej daty miejsce dotychczasowej stawki 3% zajmie inna stawka obniżona – 7% VAT.

Zgodnie z objaśnieniami do PKD 2004 r., działalność zagospodarowania terenów obejmuje dokonywanie zasadzeń, pielęgnację i utrzymanie parków i ogrodów:

* przy domach prywatnych i domach wielomieszkaniowych,
* przy budynkach użyteczności publicznej i częściowo publicznej (szkoły, szpitale, budynki administracyjne, kościoły itp.),
* na terenach miejskich (parki miejskie, strefy zieleni, cmentarze itp.),
* przy budynkach przemysłowych i handlowych.

Zgodnie z objaśnieniami działalność ta obejmuje również dokonywanie zasadzeń, pielęgnację i utrzymanie zieleni:

* budynków (zieleń fasad, ogrody na dachach i wewnątrz budynków itp.),
* autostrad, ulic, dróg kolejowych i tramwajowych, brzegów dróg wodnych, w portach itp.,
* terenów sportowych, terenów przeznaczonych do gier i zabaw na świeżym powietrzu i innych terenów rekreacyjnych (np. trawniki przeznaczone do zażywania kąpieli słonecznych, pola golfowe),
* wód stojących i płynących (zbiorniki wodne, bagna, stawy, baseny kąpielowe, fosy, strumyki, potoki, rzeki, systemy oczyszczania ścieków).

Problematyczne jest natomiast klasyfikowanie w ramach tej usługi wszystkich wymienionych na początku usług (usługa kompleksowa). Za poprawną uznać należy zasadę, że usługa pomocnicza w stosunku do usługi zasadniczej występuje, gdy nie stanowi ona dla klienta celu samego w sobie, lecz jest środkiem do lepszego wykonania usługi zasadniczej (Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu, sygn. akt ILPP2/443-1036/08-2/SJ). Zastosowanie stawki właściwej będzie zatem zależało od tego, w jakim celu wykonuje się daną czynność. Samo malowanie ławek czy sam projekt ogrodu nie zaliczają się do powyższej usługi. Kompleksowa rewitalizacja terenu zielonego powinna jednak obejmować sobą również wskazane czynności, gdyż za cel całej usługi podatnik objął zagospodarowanie terenu.

Tym samym odrębnie należy traktować, niewchodzące w zakres usługi kompleksowej:

* produkcję w celach handlowych i dokonywanie zasadzeń w celu sprzedaży roślin (ale zakup i zasadzanie roślin w celach realizacji usługi można uznać za element składowy usługi),
* utrzymanie terenów rolniczych w dobrym stanie ekologicznym,
* działalność architektury i projektowania krajobrazu (ale już projekt realizowany w celu wykonania usługi będzie się składał na usługę kompleksową),
* sprzedaż mebli ogrodowych (ale zakup altany w celu realizacji elementu z projektu ogródka i wliczenia kosztu zakupu do kosztów usługi jest postępowaniem właściwym),
* usługę sprzątania wewnątrz lub na zewnątrz budynku, jeśli wykonywana jest jako usługa sama w sobie, a nie np. jako element przygotowania do zagospodarowania terenu.

 

 

bottom
top

bottom

Wszystkie prawa zastrzeżone - serwisfinansowy.net