top
logo

Kontakt


Lokaty

Lokata - to środki pieniężne klientów banku zgromadzone na rachunkach lokat. Na  rachunkach tych klienci lokują środki, których tymczasowo nie używają w bieżącej działalności gospodarczej. Zanim nastąpi ich wykorzystanie mogą one pozostawać na rachunku lokat na ustalony termin, a w efekcie klient otrzyma od zdeponowanych środków wyższe oprocentowanie. Jest to umowa między klientem a bankiem, w której klient udostępnia bankowi środki pieniężne (zakłada depozyt w banku) na określony czas, otrzymując w zamian wynagrodzenie w postaci odsetek. Odsetki w zależności od lokaty wypłacane mogą być miesięcznie, kwartalnie lub rocznie. W przypadku większości lokat naliczone odsetki dodawane są do kwoty lokaty (kapitalizowane).

Rodzaje lokat:
  • Lokata terminowa – w przypadku lokaty terminowej, klient zobowiązuje się do nie podejmowania środków z banku przez określony czas, po którym bank zwraca klientowi kwotę podstawową wraz z odsetkami. Podjęcie środków przed terminem powoduje, że klient banku ponosi konsekwencje karne, z reguły w postaci utraty części bądź całości nagromadzonych odsetek.
  • Lokata dynamiczna – lokata, w przypadku której klient może dobrowolnie wpłacać i wypłacać środki bez negatywnych konsekwencji w postaci utraty odsetek.
  • Lokata rentierska – jest to rodzaj długoterminowej lokaty, w przypadku której odsetki nie są dodawane do kwoty podstawowej, ale wypłacane klientowi. Lokata nazywana jest rentierską, gdyż wypłacane regularnie odsetki przypominają otrzymywanie przez klienta renty.

(źródło: www.findict.pl)

 

bottom
top

bottom

Wszystkie prawa zastrzeżone - serwisfinansowy.net