top
logo

Kontakt


Strona Główna Emerytury

Emerytury

Wprowadzona z dniem 1 stycznia 1999 r. reforma systemu ubezpieczeń społecznych różnicuje zasady ustalania prawa do emerytury oraz jej wysokości w zależności od wieku ubezpieczonych.

Odrębne zasady przewidziane są dla trzech grup wiekowych:

  1. osób urodzonych przed 1 stycznia 1949 r.,
  2. osób urodzonych po 31 grudnia 1948 r. a przed 1 stycznia 1969 r.,
  3. osób urodzonych po 31 grudnia 1968 r.
Nowe zasady

Osoby urodzone po dniu 31 grudnia 1968 r. nabywają prawo do emerytury według nowych zasad niezależnie od faktu przystąpienia lub nieprzystąpienia do jednego z otwartych funduszy emerytalnych. Jedynym warunkiem jest osiągnięcie minimalnego wieku emerytalnego wynoszącego co najmniej 60 lat dla kobiet i co najmniej 65 lat dla mężczyzn.
Prawo do emerytury według nowych zasad nie jest uzależnione od udowodnienia określonego minimalnego okresu ubezpieczenia.

Stare zasady

Zasady te dotyczą osób urodzonych przed 1 stycznia 1949 r. oraz niektórych urodzonych po 31 grudnia 1948 r. a przed 1 stycznia 1969 r.

Obecny system przewiduje możliwość wyboru jednej spośród czterech rodzajów emerytur: indywidualnej - wypłacanej do końca życia emeryta, indywidualnej z gwarantowanym okresem płatności co najmniej przez 10 lat, małżeńskiej i małżeńskiej z gwarantowanym okresem płatności co najmniej przez 10 lat.

 

bottom
top

bottom

Wszystkie prawa zastrzeżone - serwisfinansowy.net