top
logo

Kontakt


Strona Główna Fundusze UE

Fundusze strukturalne UE dla przedsiębiorców

Każdy przedsiębiorca może starać się o dofinansowanie z unijnych funduszy, ale rzadko wiadomo kto i ile może z nich osiągnąć. Często okazuje się, że dofinansowanie, z którego bylibyśmy najbardziej zadowoleni nie jest przeznaczone właśnie dla naszej firmy. Wiele również słyszy się o programach PHARE. W ich ramach działa wiele funduszy.

Poniżej przedstawione zostały fundusze PHARE wraz z wysokością dotacji i sposobem ich wydatkowania.

1. Program promocji eksportu

Program ten jest przeznaczony na:
 • dofinansowanie badań rynkowych,
 • kojarzenie partnerów,
 • promocję produktu,
 • wyjazdy studialne,
 • uczestnictwo w zagranicznych targach i wystawach.

Z tego funduszu można otrzymać nie mniej niż 1500 Euro i nie więcej niż 10 tys. euro dofinansowania. Ważne jest również to, że dofinansowanie może objąć maksymalnie 60 % kosztów działania.

2. Wprowadzenie do eksportu

Ten fundusz częściowo finansuje udział w szkoleniach - "Marketing eksportowy" oraz "Transakcje eksportowe".

Dofinansowanie jakie można otrzymać z tego funduszu nie może przekroczyć 1 tys. euro na jednego  pracownika. Nie może również przekroczyć 60 % kosztów szkolenia.

3. Wstęp do jakości

Z dofinansowania tego funduszu można korzystać w sytuacjach przygotowania kadry małych i średnich przedsiębiorstw do zarządzania jakością.

Fundusz dofinansowuje m.in.:

 • uzyskanie certyfikatów zgodności dla wyrobów, usług, surowców, maszyn i urządzeń, aparatury kontrolno-pomiarowej i personelu,
 • nadawanie wyrobom znaku CE umożliwiającego dostęp do rynków Unii Europejskiej
  uzyskanie certyfikatu specyficznych systemów jakości w niektórych sektorach przemysłu.

Minimalne dofinansowanie to 1 tys. Euro, natomiast maksymalne - 10 tys. Jak w powyższych przypadkach dofinansowanie nie może przekroczyć 60 % kosztów dofinansowywanego projektu.

4. Innowacje i technologie dla rozwoju przedsiębiorstw

Z tego programu PHARE można skorzystać jeżeli planujemy między innymi:

 • przygotowanie do wdrożenia rozwiązań innowacyjnych i nowych technologii,
 • wdrożenie pozyskanych technologii (w tym własnych rozwiązań).

Kwota minimalnej dotacji uzyskanej na ten cel to 1,5 tys. euro. Natomiast  maksymalna to 10 tys. euro. Wysokość dofinansowania jest uzależniona od kosztów realizacji projektu - maksymalnie 60 %.

5. Przygotowanie do działania na rynku europejskim

Dofinansowanie PHARE w tym zakresie jest przeznaczone na współfinansowanie szkoleń i doradztwa w zakresie:

 • zarządzania,
 • marketingu,
 • zasobów ludzkich,
 • finansów i rachunkowości,
 • produkcji,
 • jakości,
 • innowacji,
 • transferu technologii.

W tym przypadku można liczyć na dotację pokrywającą najwyżej 80 % kosztów szkolenia, najmniej wynoszącą 1,5 tys. euro, a najwięcej 10 tys. euro.

6. Fundusz Dotacji Inwestycyjnych

Jest to rodzaj wsparcia unijnego przeznaczony głównie na kupno środków trwałych, takich jak na przykład maszyn.
W tym przypadku dofinansowaniem może zostać pokryte maksymalnie 25 % kosztów inwestycji, ale i tak dofinansowanie nie może przekroczyć 50 tys. euro. Pozostałą część kosztów pokrywa firma.

Ponadto udzielenie takiej dotacji wiąże się z kilkoma warunkami.

 • część projektu (minimalnie 20 %) musi zostać sfinansowana ze środków własnych przedsiębiorcy.
 • kolejna część, minimalnie 25 %, koniecznie musi pochodzić z kredytu bankowego.

Oczywiście mimo tych minimalnych wartości wkładu własnego i bankowego należy przestrzegać zasady, że środki własne i kredyt bankowy muszą w sumie pokryć 75 % wartości dotowanej rzeczy.

7. Program Rozwoju Przedsiębiorstw

Jak z samej nazwy wynika jest to program stosowany do szerokiej gamy działań, bowiem rozwój firmy można osiągnąć na wiele sposobów.
Możliwe jest na przykład dofinansowanie każdego działania (np. budowę strony internetowej), którego celem jest pomoc przedsiębiorstwom w zwiększeniu ich konkurencyjności i efektywności na rynku, zarówno krajowym, jak  i zagranicznym.
W przypadku dofinansowania z Programu Rozwoju Przedsiębiorstw dotacja nie może przekroczyć 60 % ogólnych kosztów działania. Jednakże z zastrzeżeniem, że minimalne dofinansowanie to 500 euro, natomiast maksymalne - 5 tys. euro.

8. Program Rozwoju Przedsiębiorstw Eksportowych

Jak sama nazwa wskazuje program ten dotyczy przedsiębiorstw zajmujących się eksportem swoich produktów; jak w poprzednim przypadku można tu podpiąć jakiekolwiek działania, których celem jest pomoc przedsiębiorstwom w zwiększeniu ich konkurencyjności i efektywności na rynku, zarówno krajowym, jak  i zagranicznym.

W tym przypadku również dotacja nie może przekroczyć 60 % kosztów podejmowanego przedsięwzięcia. Minimalna kwota możliwego dofinansowania to 1,5 tys. euro, maksymalna 10 tys. euro.

(źródło: www.twoja-firma.pl)

 

bottom
top

bottom

Wszystkie prawa zastrzeżone - serwisfinansowy.net