top
logo

Kontakt


Strona Główna Zakładanie firmy

Zakładanie własnej firmy

Aby rozpocząć własną działalność gospodarczą, nie wystarczy dobry pomysł - konieczne są również odpowiednie środki finansowe. Dla spółki z o. o. wymagane jest zebranie kapitału w wysokości minimum 500 tys. zł, podczas gdy dla spółki akcyjnej wartość ta jest dużo wyższa i wynosi minimum 100 tys. zł. Spółki osobowe zaś nie podlegają tego rodzaju wymogom.

Podstawą przy podejmowaniu decyzji o posiadaniu własnej firmy jest dobry biznes plan. To dzięki niemu określa się główne cele oraz analizuje mocne i słabe strony pomysłu na działalność. Do najważniejszych elementów biznes planu należą: opis firmy, celów i oferowanych usług, analiza rynku uwzględniająca zapotrzebowanie konsumentów na dane usługi, prognoza zysków, zestawienie przepływów gotówkowych uwzględniające gotówkę początkową, wpływy oraz wydatki, określenie sposobu prowadzenia księgowości (np. księga przychodów i rozchodów).

Po określeniu celów i realnym spojrzeniu na przyszłość planowanej działalności, czas dowiedzieć się jak założyć firmę. Temat ten zostanie opisany w 7 krokach:

  1. Rejestracja przedsiębiorcy w Urzędzie Gminy/Miasta
  2. Reglamentacja działalności gospodarczej
  3. Zgłoszenie rozpoczęcia działalności do urzędu statystycznego i uzyskanie numeru statystycznego w systemie REGON
  4. Założenie rachunku bankowego i wyrobienie pieczątki firmowej
  5. Rejestracja w Urzędzie Skarbowym w celu uzyskania numeru identyfikacji podatkowej NIP
  6. Zgłoszenie przedsiębiorcy i jego pracowników do zakładu ubezpieczeń społecznych (ZUS)
  7. Zawiadomienie Państwowej Inspekcji Pracy o zatrudnieniu pracowników

(źródło: firmy-24.pl)

 

bottom
top

bottom

Wszystkie prawa zastrzeżone - serwisfinansowy.net