top
logo

Kontakt


Strona Główna Zakładanie firmy 1. Rejestracja firmy

Rejestracja przedsiębiorcy w Urzędzie Gminy/Miasta

Na podstawie Ustawy z dnia 4 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej każda osoba fizyczna planująca rozpoczęcie działalności jest zobowiązana do jej zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej lub rejestru przedsiębiorców. Zgłoszenie takie powinno zawierać najważniejsze informacje na temat firmy, czyli:

 • nazwa firmy,
 • miejsce zamieszkania przedsiębiorcy,
 • adres siedziby firmy,
 • określenie przedmiotu wykonywanej działalności gospodarczej zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności.

Jednak nie wszystkie rodzaje działalności wymagają takiego zgłoszenia. Obowiązek ten nie dotyczy osób fizycznych prowadzących działalność m.in. w zakresie:

 • wytwarzania przedmiotów użytku osobistego, domowego i gospodarskiego oraz rękodzieła ludowego i artystycznego;
 • napraw i konserwacji przedmiotów użytku osobistego, domowego i gospodarskiego oraz mieszkań;
 • wykonywania innych usług z użyciem materiałów i narzędzi własnych lub powierzonych, z wyjątkiem zarobkowego przewozu osób;
 • sprzedaży nie przetworzonych produktów rolnych, ogrodniczych, sadowniczych, hodowlanych;
 • wynajmowania turystom przez rolników pokoi lub miejsc na ustawienie namiotów w obrębie gospodarstwa;
 • sprzedaży posiłków i świadczenia usług z tym związanych, z której zarobek stanowi dodatkowe źródło dochodu tej osoby;
 • produkcja roślinnej i zwierzęcej, ogrodnictwo, sadownictwo;
 • podjęcie działalności gospodarczej wymagającej uzyskania koncesji.

W terminie 14 dni po złożeniu wniosku wójt, burmistrz bądź prezydent miasta doręcza przedsiębiorcy zaświadczenbie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej. Od tego momentu przedsiębiorca jest zobowiązany do aktualizacji danych w formularzu rejestracyjnym w ciągu 14 dni od dnia zaistnienia zmian.

(źródło: firmy-24.pl)

 

bottom
top

bottom

Wszystkie prawa zastrzeżone - serwisfinansowy.net