top
logo

Kontakt


Strona Główna Zakładanie firmy 4. Założenie rachunku bakowego

Założenie rachunku bankowego i wyrobienie pieczątki firmowej

Teoretycznie brak jest w polskim prawodawstwie przepisu, który zobowiązywałby przedsiębiorcę do posiadania rachunku bankowego. Jednak część rozliczeń może być dokonywana wyłącznie za jego pośrednictwem:
 • rozliczenia pomiędzy przedsiębiorcami przekraczające określone limity;
 • przekazanie składek przez płatnika do ZUS
  (z wyjątkiem osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej);
 • zapłata związanych z działalnością gospodarczą podatków dokonywana przez prowadzących podatkową księgę przychodów i rozchodów
  (ryczałtowcy mogą wpłacać bezpośrednio na konto urzędu);
 • rachunek jest niezbędny dla otrzymania zwrotów w zakresie podatku od towarów i usług.

Warto dodać, że regulaminu wszystkich chyba banków zakazują dokonywania rozliczeń firmowych za pośrednictwem rachunku osobistego.

Przedsiębiorca może mieć więcej niż jeden rachunek bankowy, w takim wypadku zgłoszeniom w urzędzie skarbowym, ZUS itd. podlegają wszystkie te rachunki.

Założenie rachunku bankowego jest konieczne w przypadku przedsiębiorcy, który ma obowiązek prowadzenia ksiąg rachunkowych lub podatkowej księgi przychodów i rozchodów, ponieważ w takich przypadkach jedyną formą zapłaty jest przelew bankowy. Na rachunek ten jest również przelewany zwrot bezpośredni podatku VAT.

Opłata za założenie rachunku bankowego jest zróżnicowana w zalezności od banku. W celu założenia konta, banki wymagają dokumentów takich jak:

 • wpis do ewidencji działalności gospodarczej lub koncesja,
 • REGON,
 • dowód osobisty,
 • wzór pieczątki firmowej.

Rachunek firmowy może być używany wyłącznie na cele prowadzonej działalności gospodarczej. O założeniu konta należy poinformować Urząd Skarbowy oraz ZUS. Koszt wyrobienia pieczątki firmowej waha się w granicach 15-40 zł. Aby tego dokonać, trzeba mieć ze sobą zaświadczenie o wpisie do ewidencji.

(źródło: firmy-24.pl, vat.pl)

 

bottom
top

bottom

Wszystkie prawa zastrzeżone - serwisfinansowy.net