top
logo

Kontakt


Rejestracja w Urzędzie Skarbowym w celu uzyskania numeru identyfikacji podatkowej NIP

Ustawa z dnia 13 października 1995 r. nakłada na przedsiębiorcę obowiązek uzyskania numeru identyfikacji podatkowej (NIP). Wniosek o nadanie tego numeru, składany w Urzędzie Skarbowym miejsca zamieszkania bądź siedziby przedsiębiorcy, w przypadku podatników podatku od towarów i usług bądź podatku akcyzowego należy złożyć w urzędzie przed dokonaniem przez osobę pierwszej czynności podlegającej opodatkowaniu jednym z tych podatków, a w przypadku podatników zwolnionych od podatku VAT - przed złożeniem pierwszej deklaracji podatkowej (w przypadku podatku dochodowego).

Zgłoszenie musi zawierać określone dane dotyczące przedsiębiorcy (gdy jest on osobą fizyczną m.in. nazwisko i imię, adres, obywatelstwo, numer PESEL) oraz prowadzonej przez niego działalności (jej forma organizacyjno-prawna, siedziba, numer REGON, organ rejestrujący).

Kolejnym krokiem jest wybór formy opodatkowania dokonywany w zależności od kosztów i obrotów firmy (książka przychodów i rozchodów, ryczałt od przychodów ewidencjonowanych, karta podatkowa), a następnie zgłoszenie o wyborze formy opodatkowania (księga przychodów i rozchodów lub ewidencja zryczałtowanego podatku w formie karty podatkowej). Zmienić formę opodatkowania można dopiero w następnym roku po zakończeniu danego roku podatkowego.nip,ustawa,praca,urząd,skarbowy,ur

Nadanie numeru NIP następuje w drodze decyzji administracyjnej wydanej przez właściwy urząd skarbowy. Od tego momentu przedsiębiorca jest zobowiązany do aktualizacji danych w zgłoszeniu identyfikacyjnym w ciągu 14 dni od dnia zaistnienia zmian.

(źródło: firmy-24.pl)

 

bottom
top

bottom

Wszystkie prawa zastrzeżone - serwisfinansowy.net